TIMA STÄD AB

Tar Itu Med AlltMiljö

 

 

TIMA STÄD arbetar ständigt för att förbättra människors miljö. När vi gör detta så är det av största vikt att vi inte fördärvar de viktigaste resurser vi har runt omkring oss, nämligen vatten och luft.

Att följa lagar och föreskrifter är en självklarhet för oss.

Vi får ofta frågan om vi är miljöcertifierade. Svaret är nej, men detta innebär absolut inte att vi har att sämre miljöarbete.

Istället är det så att vi utför miljöarbete i PRAKTIKEN!

En miljöcertifiering innebär stora kostnader och mycket administration resurser som vi anser att vi istället kan använda ute på "fältet".

 

Vår organisation är starkt sammansvetsad och våra engagerade medarbetare har ett genuint intresse för att vårt arbete skall belasta miljön så lite som möjligt.

Därför använder vi uteslutande miljögodkända kem, återvinner restprodukter i vår verksamhet enligt de möjligheter som finns för återvinning och planerar medvetet våra transporter så vi inte transporterar något i onödan.

Utöver detta rekommenderar vi aktivt våra kunder att välja miljövänliga alternativ när helst vi kan påverka val av olika slag.

 

TIMA STÄD - ett städföretag som arbetar med miljövård i praktiken!